OpDaiChien

for iOS by OpDaiChien

Latest release
Version 1.0.0
405Mb
*Nếu gặp lỗi ứng dụng trong quá trình chơi Game, vui lòng xóa Game và tải lại tại đây
INSTALL

Information

Bước 1: Bạn truy cập vào mục cài đặt, sau đó nhấn vào mục Cài đặt chung

Bước 2: Chọn Quản lý VPN & Thiết bị

Bước 3: Tin cậy Bureau..” sau đó vào game và trải nghiệm