Quay Lại

[Sự Kiện Web] Hái Lộc Chào Xuân 2023

18-01-2023

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 18/01/2023 đến 10h ngày 27/01/2023

- Thời gian nhận lượt Hái Lộc : Từ 0h ngày 18/01/2023 đến 23h59 ngày 26/01/2023 (sau thời gian này, Thuyền Trưởng làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt Hái Lộc nữa)

 

Hướng Dẫn:

- Thuyền Trưởng tham gia sự kiện tại link: https://opdaichien.vn/su-kien/hai-loc-chao-xuan

- Sau khi tham gia, Thuyền Trưởng cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Thuyền Trưởng tham gia Hái Lộc mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Thuyền Trưởng có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Hái Lộc, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Tham gia Hái Lộc các Thuyền Trưởng có thể nhận được Hộp Quà Quý Mão 2023 và các chữ Mừng, Xuân, Quý, Mão, 2023. Thu thập đủ các chữ yêu cầu có thể dùng để đổi thưởng tại sự kiện Đổi Quà Năm Mới (đổi xong Chữ sẽ bị trừ với số lượng tương ứng)

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Thuyền Trưởng có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

 

Nhiệm Vụ Nhận Lượt:

Nhiệm Vụ Lượt Nhận Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày
Chia sẻ sự kiện 1 2
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 1
Tích lũy Nạp 18.000 VNĐ 1 Không Giới Hạn
Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

Lưu Ý:

- Sau khi nạp, Thuyền Trưởng vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

 

Phần Thưởng

Hái Lộc

Tham gia Hái Lộc, các Thuyền Trưởng sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng Số Lượng

Mừng

1
Xuân 1
Quý 1
Mão 1
2023 1
Rương Quý Mão 2023  1


 

Đổi Quà Năm Mới

Thuyền Trưởng tham gia Hái Lộc sẽ ngẫu nhiên nhận được các chữ Mừng, Xuân, Quý, Mão, 2023, sau đó dùng Chữ tương ứng để đổi các gói quà tương ứng có giá trị khác nhau.

 

 

Chữ đổi Phần Thưởng Số Lượng Lượt Đổi
Mừng Túi Gold Nhỏ 1 999
Xuân Kim Cương 50 999
Quý Pizza 1 999
Mão Bento Hào Hoa 1 999

Chào, Xuân

Hamburg 1

99

Kim Cương 50

Quý, Mão

Túi Gold Lớn 1

99

Kim Cương 50

Chào, Xuân, 2023

Tàu Chiến Thô Classic 1

5

Kim Cương 300
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 2

Quý, Mão, 2023

Hộp Búp Bê Thường 1

5

Kim Cương 300
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 2

Chào, Xuân, Quý Mão

Kim Cương 500

5

Gold 1.000.000
Hamburg 5
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 10

Chào, Xuân, Quý, Mão, 2023

Kim Cương 1.000

5

Tàu CHiến Thô Hiếm 1
Hộp Búp Bê Hiếm 1
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 10
Lưu Ý: Sau khi đổi quà thành công, số lượng chữ của Thuyền Trưởng sẽ bị trừ theo các mốc tương ứn

 

 

 

Quà Tích Lũy Cá Nhân

Thuyền Trưởng tích lũy lượt Trang Trí đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

                                                                                                        

Gói Quà            Yêu Cầu                   Phần Thưởng                                  Số Lượng

Quà 1

 Đạt 100 Lượt        

Kim Cương 500
Túi Gold Lớn 10
Rương Mảnh Tướng SR               30

Quà 2

Đạt 200 Lượt

Kim Cương 1.000               
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 10
Tàu Chiến Thô (Hiếm) 1
Hộp Búp Bê Hiếm 1

Quà 3

Đạt 400 Lượt

Kim Cương 2.000
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 20
Tàu Chiến Thô (Hiếm) 2
Hộp Búp Bê Hiếm 2

Quà 4

Đạt 600 Lượt

Kim Cương 3.000
Vé Chiêu Mộ Ánh Sao 30
Tàu Chiến Thô (Sử Thi) 1
Hộp Búp Bê Sử Thi 1
Gold 5.000.000

 

 

Quà Mốc Chung Tay Hái Lộc

Mỗi ngày Thuyền Trưởng tham gia Hái Lộc, tổng số lượt hái của tất cả Thuyền Trưởng được gửi đi đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc Hái Lộc Phần Thưởng Số Lượng
10.000 Kim Cương 500
Túi Gold Nhỏ 3
Pizza 2
30.000 Kim Cương 1.000
Túi Gold Nhỏ 6
Pizza 4
100.000 Kim Cương 2.000
Rương Chọn mảnh SR 30
Túi Gold Nhỏ 12
Pizza 8
300.000 Kim Cương 3.000
Rương Chọn Mảnh SR 50
Túi Gold Nhỏ 24
Pizza 16
500.000 Kim Cương 5.000
Rương Chọn Mảnh SR 120
Túi Gold Nhỏ 40
Pizza 32
Phần thưởng sẽ cộng dồn và được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi kết thúc sự kiện

 

 

 

Quà Đua TOP Hái Lộc

         TOP                               Thưởng 1                                              Thưởng 2                                                   Thưởng 3                                                  Thưởng 4                                     Thưởng 5              
1 250 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x3 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x3 Rương vật liệu tiến bậc Cam x5

Gold x10.000.000

2 200 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x2 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x2 Rương vật liệu tiến bậc Cam x4 Gold x8.000.000
3 200 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x2 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x2 Rương vật liệu tiến bậc Cam x3 Gold x5.000.000
4 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000
5 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000
6 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000
7 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000
8 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000
9 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000
10 100 Mảnh Kaido Tàu Chiến Thô (Truyền Thuyết) x1 Hộp Búp Bê Truyền Thuyết x1 Rương vật liệu tiến bậc Cam x2 Gold x3.000.000

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Hái Lộc sẽ được trao trong vòng 48h-72h kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Uta sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC