Tổng số lộc đã hái
2591852
10K
30K
100K
300K
500K
Số lượng chữ đang sở hữu
0
0
0
0
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
=
Chưa đạt
Số lượt nhận: 0/999
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
0
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
0
0
0
0
0
=
Đổi quà
Số lượt nhận: 0/999
Bạn đã hái lộc 0 lần!
Lola
(Đạt 903 lượt chinh phục)
TOP.King
(Đạt 950 lượt chinh phục
Abel
(Đạt 722 lượt chinh phục)
Top
Nhân Vật
Lượt Hái Lộc
1
TOP.King
950
2
Lola
903
3
Abel
722
4
NudeAngel
695
5
Bé ? - Mẹ Le
688
6
52 HZ
656
7
MARS
616
8
_VnC_
602
9
AXE
601
10
Đạt Lê
590